Data protection policy


ASSOCIATION INFORMATION

This policy is valid for Föreningen för Utvecklingsfrågor with corporate number 817601-0745.


Policy för Föreningen för utvecklingsfrågor – MyClub 2023-03-08


Föreningen för utvecklingsfrågor


Orgnr: 817601-0745
Ehrensvärdsgatan 4
fuf@fuf.se


Om medlemskapet i föreningen


FUF är en medlemsförening och medlemmarnas stöd är en förutsättning för vår verksamhet. Genom att vara medlem bidrar du till en oberoende mötesplats för informationsspridning och nyanserad debatt om globala utvecklingsfrågor, vilken är nödvändig för att vi ska kunna arbeta mot en global hållbar utveckling.


Medlemsavgifter


Ordinarie medlemmar: 250 SEK
Studenter: 150 SEK


Medlemskapets giltighetstid


Medlemskapet gäller ett år från inbetalningsdatum.


Så behandlar vi medlemmars personuppgifter


Föreningen för utvecklingsfrågor behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med svensk lag. Genom att bli medlem godkänner du denna policy och ger oss tillåtelse att spara dina av dig angivna personuppgifter i vårt medlemssystem samt din e-postadress i vårt epostsystem. 

Kanslichef vid föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med ansvarig person genom att kontakta oss på fuf@fuf.se. Medlemskapet i föreningen är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.


Vilka personuppgifter sparar vi?

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas för att vi ska kunna hålla en aktuell medlemsförteckning. De personuppgifter som vi behandlar om dig är förnamn, efternamn, personnummer, e-postadress och mobilnummer om du valt att ange det.


Varför behöver vi dina uppgifter?

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i föreningen är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter med en god registervård, med ändamålet att sköta medlemsadministrationen och delning av viktig information från föreningen. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

Prenumeration på utskick 
När du blir medlem prenumererar du på föreningens två epostutskick. Din e-postadress sparas i ett särskilt system med ändamålet att göra utskick. Din prenumeration på epostutskick avslutas genom att följa instruktionen om hur du avslutar prenumerationen som finns i alla våra utskick eller skickar mail till fuf@fuf.se.  

Om du själv anger att du vill prenumerera på utskick


Vid det fall du angivit att du vill prenumerera på föreningens epostutsick sparas din e-postadress i ett särskilt system med ändamålet att göra utskick efter din önskad prenumeration. Din prenumeration på epostutskick avslutas genom att följa instruktionen om hur du avslutar prenumerationen som finns i alla våra utskick eller skickar mail till fuf@fuf.se. 


Vi delar inte dina uppgifter vidare

Dina personuppgifter lämnas aldrig till tredje part.


Så länge sparar vi dina uppgifter

Föreningen behandlar dina uppgifter så länge du är medlem hos oss, eller valt att få fortsatta epostutskick efter avslutat medlemskap. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Delar av dina uppgifter kan dock sparas för att säkerställa att bokföringslagen följs, där vissa uppgifter måste sparas i 7 år.


Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till fuf@fuf.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.


Genom att godkänna föreningens medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.


Ångerrätt


Om du vill ångra ditt inbetalningen av medlemsavgiften kan så meddelar du Föreningen för utvecklingsfrågor via epost fuf@fuf.se inom 14 dagar så får du tillbaka avgiften utan någon kostnad och du tas bort som medlem.


Kortinformation


Om du väljer att betala ditt medlemskap via kortbetalning hos Föreningen för utvecklingsfrågor behandlas betalningen av Mondido Payments som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. SLS/TSL – Säkerhet och kreditkortsuppgifter Alla kreditkortsuppgifter hanteras tryggt på en säker https-sida och överförs med nyare versioner av TLS.


Säkerhet


Hela sidan är krypterad SSL. Om du befinner dig på en webbplats där det står https i adressfältet så krypteras all trafik mellan dig som besökare samt servern du kommunicerar med. Detta gör att det är mycket svårt att avlyssna eller manipulera informationen som skickas er emellan och SSL ger därmed en mycket högre säkerhet än en okrypterad http anslutning.

Laddar...