Data protection policy


ASSOCIATION INFORMATION

This policy is valid for Skrå Sverige AB with corporate number 559378-8523.

GDPR/Personuppgifter Vid registrering av medlemskap inträder vi även ett kund och leverantörsförhållande där personuppgifter sparas för att kunna fullfölja vårt åtaganden och förväntningar för dig som kund. Den information vi behandlar för er är information som berörs och är nödvändig för Skrå gemenskapens administration och informationsspridning runt våra lokaler. Personuppgifterna lagras och hanteras i föreningsportalen MyClub. MyClub har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av Personuppgifter och lever upp till de krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi kommer om ni begär det att radera eller anonymisera och oavsett anledning därtill, inklusive att radera samtliga kopior som inte enligt GDPR måste sparas. Vi kommer inte att överföra Personuppgifter till land utanför EU/ESS.
Laddar...