Data protection policy


ASSOCIATION INFORMATION

This policy is valid for Swe3F with corporate number 802510-7825.
Hantering av personuppgifter - Swe3F 


Allmän information

Uppdaterad: 15 November 2020

Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. 

Inom Swe3F behandlar vi personuppgifter för att verksamheten ska fungera. Det gäller i huvudsak hantering av kontaktpersoner för och medlemmar i medlemsföreningar, uttag av förenings- och medlemsavgifter, registrering av tävlingslicenser samt för organisering av tävlingar i t.ex. Swe3F Club Series eller SM och VM i Funktionell Fitness. 

Swe3F behandlar sina medlemmars personuppgifter enligt följande principer:
 • Ändamålsbegränsning 
  • Vi samlar bara in uppgifter för våra verksamhetsspecifika ändamål och behandlar inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.
 • Uppgiftsminimering 
  • Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.
 • Korrekthet 
  • Vi ser till att ha korrekta uppgifter och uppdaterar dem vid behov med hjälp av medlemsföreningarna och medlemmarna.
 • Lagringsminimering 
  • Vi sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt. Om en medlem avslutar sitt medlemskap ska det anmälas till oss så att vi kan radera medlemmens personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.

I övrigt följer vi Riksidrottsförbundets uppförandekod för idrottsrörelsen vars mål är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

Riksidrottsförbundets hantering av personuppgifter kan man läsa om på: https://www.rf.se/bidragochstod/Personuppgifter 

Swe3F eller medlemsföreningarna har ett ansvar att informera sina medlemmar om gällande dataskyddsförordning samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera eventuellt missbruk. Styrelsen är ytterst ansvarig för att koden efterlevs.

För frågor om dataskyddet på Swe3F kan man kontakta styrelsen genom info@swe3f.se 
Laddar...