Data protection policy


ASSOCIATION INFORMATION

This policy is valid for FMCK with corporate number 815200-7574.


GDPR – registerhållning
 
 EU:s data skyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå.
 
 
Det är viktigt att varje medlem i FMCK därför läser och kryssar i det GDPR-dokument som automatiskt sänds via mejl till alla nya medlemmar. Till tidigare medlemmar sänds ett påminnelse mejl i början av varje år, till de som missat sitt tidigare GDPR-mejl.
 
 
 Syfte
 För att FMCK ska kunna administrera medlemskap, skicka information om verksamheten och hantera evenemang behöver vi behandla personuppgifter om dig.
 
 Personuppgifter
 De personuppgifter som behandlas är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 
 Behandling av personuppgifter
 Vi kommer att behandla dina personuppgifter för administrativa ändamål som att hantera medlemskap, skicka information om föreningens verksamhet och hantera evenemang. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att följa lagliga krav, till exempel bokförings regler.
 
 Lagring av personuppgifter
 Dina personuppgifter kommer att lagras i 3 år eller så länge som det behövs för att uppfylla syftet med behandlingen av personuppgifterna.
 
 Rättigheter
 Enligt GDPR har du rätt att begära att få tillgång till och rätta felaktiga personuppgifter, begära radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling, invända mot behandlingen samt begära att få överföra dina personuppgifter till en annan organisation. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter.
 
 Samtycke
 Genom att kryssa i rutan som finns i GDPR-dokumentet via det mejl som sänds ut, samtycker du som medlem till att dina personuppgifter behandlas av FMCK i enlighet med ovanstående information. Det ser ut som nedan.
 
 [ ] Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas.
 
 
 
                                                                                       - fortsättning på nästa sida - 
 GDPR – bilder & film
 
Att filma eller fotografera på eller inne på militära skyddsområden eller skyddsobjekt är alltid förbjudet. En film eller bild där nu levande personer kan identifieras ska även följa reglerna om skydd för personuppgifter i data skyddsförordningen (GDPR) om inget undantag är tillämpligt.
 
 När person kan identifieras på bild och/eller film ska denne vara tillfrågad och informerad av fotografen med syftet av hur bilden/filmen kommer att användas. Det ligger alltid på fotografens ansvar.
 
 Som huvudregel är det dock tillåtet att filma och fotografera andra personer på allmänna platser, även om personen som filmas eller fotograferas inte har vetskap om detta eller samtycker till inspelningen/fotograferingen.
 
 Identifierade personer som är publicerade i FMCKs publikationer och medier har rätt att meddela att bilder där de är klart identifierade kan tas bort för kommande användande i nya publikationer med mera.
 
 
OBS! FMCK riksorganisation undanber att bilder och filmer som tas under övningar och utbildningar direkt läggs upp på Facebook och andra sociala medier under samma tid som dessa hålls, för att undvika att ge information till militärt över intresserade. Däremot gärna publiceringar efter hemkomsten från dessa, då det är av vikt att vi synliggör vår organisation i vad vi gör och verkar inom.
 
 Bilder som är inskickade till FMCK Journalen och FMCK riksorganisation för ett sammanhang kan även komma att användas i andra sammanhang för profilering av FMCK. Vi uppger fotografens namn, om information finns och om så är möjligt. Vi arvoderar inte för inskickat material.
 
 Information om insändande av bildmaterial till FMCK samt en checklista finns på fmck.se under fliken FMCK Journalen.
 
 


Laddar...