Data protection policy


ASSOCIATION INFORMATION

This policy is valid for FMCK with corporate number 815200-7574.

Jag samtycker till att FMCK behandlar mina personuppgifter i enlighet med följande:

Syfte:

För att FMCK ska kunna administrera medlemskap, skicka information om verksamheten och hantera evenemang behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Personuppgifter:
De personuppgifter som behandlas är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Behandling av personuppgifter:
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för administrativa ändamål som att hantera medlemskap, skicka information om föreningens verksamhet och hantera evenemang. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att följa lagliga krav, till exempel bokföringsregler.

Lagring av personuppgifter:
Dina personuppgifter kommer att lagras i 3år eller så länge som det behövs för att uppfylla syftet med behandlingen av personuppgifterna.

Rättigheter:
Enligt GDPR har du rätt att begära att få tillgång till och rätta felaktiga personuppgifter, begära radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling, invända mot behandlingen samt begära att få överföra dina personuppgifter till en annan organisation. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter.

Samtycke:
Genom att kryssa i rutan nedan samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas av FMCK i enlighet med ovanstående information.

Laddar...