Lerum Friidrott


Intresseanmälan 14-gruppen

Här anmäler du intresse för att börja friidrotta i 14-gruppen. Du kommer att få en bekräftelse att du anmält dig via din angivna e-post.

Det är även här du anmäler ditt intresse till att vara ledare i 14-gruppen, men du måste göra en separat anmälan för dig själv som ledare. 

Har du frågor om din ansökan mailar du till kansli@lerumfriidrott.se

Välkomna!


Den aktives personuppgifter

Välj Aktiv om intresseanmälan gäller barnet som är intresserat av att börja friidrotta eller Ledare om anmälan gäller en vuxen/ungdom som är intresserad av att bli tränare i gruppen.
Use format YYYYMMDDXXXX

Uppgifter till kontaktpersoner

OBS! Till denna e-post går fakturor för medlems- och träningsavgifter etc. Så se till att den adress du anger här inte har för hårda spamfilter.
Underlättar för föreningen när det gäller att hitta specifik kompetens vid arrangemang etc.
Underlättar för föreningen när det gäller att hitta specifik kompetens vid arrangemang etc.

Övrig info

Med anledning av att man enligt GDPR-lagen inte får publicera bilder där personer kan identifieras utan samtycke.
Härmed intygar jag att jag är införstådd med vad det innebär att vara aktiv medlem i Lerum Friidrott. Du ser dokumentet här: http://idrottonline.se/IKLerumFriidrott-Friidrott/Klubben/avgifterinsatserochformaner


Delivered by MyClubLaddar...