Föreningen Livskämpar


Registrera medlemsskap

Fyll i din information i formuläret nedan. Du kommer sedan att få möjlighet att betala medlemskapet nu direkt eller via faktura som kommer vid bekräftelsen som skickas med e-post.
Avgiften är 220 kr/ kalenderår.

Organisationsnummer: 802537-7444
Föreningens bankgiro: 5790-0557
e-post: info@foreningenlivskampar.se
postadress: Villagatan 19, 665 32 Kil
  
Betalningsvillkor: Betalningsvillkor framgår av avier och fakturor. Betalningsvillkor 30 dagar.
Medlemsavgifter, sponsring samt gåvor inkluderar inte moms.
 
Om du registrerar ditt medlemskap från och 15 november 2022 erhåller du resten av året gratis. 
OBS! Om du är under 13 år behöver du även fylla i vårdnadshavarens uppgifter i nedan fält.


xxxx-xx-xx
Ange om registrering av personer under 13 år
Ange om registrering av personer under 13 år
Ange om registrering av personer under 13 år


Delivered by MyClubLaddar...