Sjöofficerssällskapet i Stockholm


Medlemsansökan SOSS

Här följer formulär för medlemsansökan å SOSS - Sjöofficerssällskapet i Stockholm. 
Vänligen fyll i samtliga efterfrågade uppgifter. 
Efter det att ansökan är SOSS tillhanda så kommer den att behandlas av SOSS direktion. 
Om du uppfyller samtliga kriterier för medlemskap är detta blott en formalitet. 
Om det uppstår frågor kring din ansökan så återkommer vd/Mässdirektör till dig per mejl. 
Ifall du har frågor kring ansökan så mejla till SOSS: kansli@soss.se eller ring kansliet på: 08-611 31 60
GMY 
/Mässdirektör David Berg-Hadenius 

Use format YYYYMMDD


Delivered by MyClubLaddar...