Svensk Förening för Handrehabilitering


Medlemsansökan

Bli medlem

Medlemskap kan erhållas av leg. Arbetsterapeut och leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast och andra yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering inom handkirurgi. Medlemskapet har en årsavgift på 300 kr som betalas till Nordea Plusgiro 414 83 80-1 och meddelas kassor.sfh@gmail.com. Medlemskapet gäller för innevarande kalenderår. Vid utebliven betalning 28/2 stryks dina uppgifter ur matrikeln och föreningens maillista. Vid senare betalning eller återinträde måste du därför fylla i en ny medlemsansökan.

Jag godkänner att uppgifterna i blanketten kommer att ingå i föreningens datorförda medlemsregister genom samtycke nedan. 
 
Om du har någon invändning mot detta var vänlig meddela oss. Data protection policy consentDelivered by MyClubLaddar...