Sällskapet Tage Danielssons Vänner


Registrera medlemsskap

Hur blir man medlem?

Enklast blir man medlem genom att fylla i formuläret. Du får då en faktura på medlemsavgiften som är 150 kr per person.

Vad får man för medlemsavgiften?

Du får gratis inträde till underhållningen vid vårt årsmöte och till film- eller revykvällen på hösten och rabatt på sällskapets övriga arrangemang.

Du blir underrättad via post eller e-post om alla våra aktiviteter.

Dessutom går en del av avgiften, dels till sällskapets stipendium som utdelas varje udda år, dels till priser till en poesitävling på Tages gamla gymnasieskola. Stipendiet är för närvarande 10.000 kr och till priserna vid poesitävlingen på Katedralskolan bidrar vårt sällskap med 5.000 kr varje år. Medlemsavgiften bekostar alla utskick till medlemmarna samt lokalhyra, hemsida och annonsering.


Fyll i din information i formuläret nedan. Ni kommer sen att få en faktura via epost.

Ange 8 siffror


Delivered by MyClubLaddar...