IF Elfsborg


Camp Elfsborg Sommarfotbollsskola Vecka 2 2022

Lägervecka 2 2021
27 juni–1 juli
Sista anmälningsdag: 6 juni

Detta ingår i priset 2800 kr:
• Kul, tuffa och inspirerande träningar på Ryda Sportfält och Borås Arena
 • Föreläsningar med spelare och ledare från IF Elfsborg samt utomstående gäster.
 • Rundvandring på Borås Arena
 • Träningsställ (t-shirt, shorts, strumpor och vattenflaska)
 • Helpension (frukost, lunch, middag och mellanmål)
 • Logi (i storsal, Parkhallen vid Borås Djurpark)

Genom att bocka i Godkännande Media, godkänner vårdnadshavare nedanstående:


Information om Idrottsföreningen Elfsborgs behandling av Camp Elfsborg sommarfotbollsskola deltagares personuppgifter i form av foto, film och röst
 
Deltagaren kan komma att bli fotograferad/filmad/inspelad för IF Elfsborgs räkning. Ni som föräldrar skriver på en överenskommelse där ni samtycker till att IF Elfsborg har rätt 
att använda bilder/inspelningar av deltagare för att informera om föreningens verksamhet.
 
De tagna bilderna/inspelningarna kan komma att användas i både tryckt och digital form i olika kanaler där IF Elfsborg informerar om sin verksamhet. 
 
Bilderna kan komma att lagras i föreningens bild- och mediabank som är tillgänglig för föreningens anställda.
De flesta bilder som föreningen använder kommer att arkiveras för framtiden i enlighet med Arkivlagen, när de inte längre används.
 
Grundläggande information
Personuppgiftsansvarig: IF Elfsborg
Ändamål: Informera om föreningens verksamhet
Rättslig grund: Samtycke
 
Om ni vill att vi slutar använda bilderna/inspelningarna i nya publiceringar ber vi dig att kontakta IF Elfsborg på info@elfsborg.se och meddela detta. Då använder vi 
inte längre dina personuppgifter när vi tar fram informationsmaterial. Vi kommer också att ta bort deltagaren ur existerande material i den mån det är möjligt.Använd formatet YYYYMMDD

Samtycke för dataskyddspolicy

Jag bekräftar att jag är vårdnadshavare för de eventuellt registrerade medlemmar som är under 18 år.


Levererat av MyClubLaddar...