FMCK [FMCK Göteborg]


Intresseanmälan ungdom

Ungdomskurser


Ett av huvudsyftena med FMCKs verksamhet är att utbilda om mcordonnans till Hemvärnet. Men innan du ha fyllt 18 och kan bli med i Hemvärnet kan du gå ungdomskurser genom FMCK. Läs mer på www.fmck.se om vad du kan lära dig, vilka kurser som finns och när du kan söka.

FMCK är en förening där alla jobbar ideellt på lokal nivå och föreningens funktion bygger mycket på att vi som medlemmar hjälps åt och driver föreningen på ett bra sätt. Utan engagemang skulle föreningen inte finnas.

Genom att fylla i och skicka in detta formulär anmäler du ditt intresse att gå en ungdomskurs och fyll i en kursanmälan som du hittar på https://fmck.myclub.se/menu/pages/22924 och skicka in till e-postadressen nedan. Det är bra om du har kollat igenom kursutbudet och har en idé om vilken kurs du är intresserad av. Det är även viktigt att du gör den här anmälan i god tid (minst tre månader innan kursstart).

Tänk på att du även behöver ange din målsmans kontaktuppgifter och att målsman godkänner hantering av dina personuppgifter.

Observera att det här anmäler ditt intresse att gå ungdomskurs. Vill du bli MC-ordonnans eller är intresserad av CMR gör du din anmälan i annat formulär.

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till utbildning@fmckgbg.se


Use format YYYYMMDDXXXX
Målsman's uppgifter

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...