Vasalunds IF Huvudförening [Vasalund Stockholm IF]


Medlemsansökan Vasalund Stockholm IF

Anmäl dig till vår förening Vasalund Stockholm IF genom formuläret.
Ni ska inte anmäla er om ni inte har haft dialog med någon i klubben.


Använd formatet YYYYMMDDXXXX
Ex mitten av Mars
Godkännande att vi får registrera ditt barn i FOGIS (Fotbollens gemensamma informations system) om barnet fortfarande spelar i klubben. Obligatoriskt för att få representera föreningen i tävlingsmatcher.
Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service.


Levererat av MyClubLaddar...