Flottans Män


Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män

För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort i Marinen eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera.


Ange formatet xxxx-xx-xx
Om ja, vänligen ange vilket år i nedan fält


Delivered by MyClubLaddar...