Göteborgs Suzukiförening


Återanmälan läsåret 21/22 Göteborgs Suzukiförening

Återanmälan för instrumentundervisning läsåret 2021/2022. Anmälan är bindande för hela läsåret. Återanmälan gäller både individualiserad lektion och grupplektion.

Medlemsavgiftär 500kr per familj/läsår, betalas på höstterminens faktura. I avgiften ingår även medlemskap i SSZ (Svenska Suzukiförbundet) och RUM. 

Kursavgiften för instrument är uppdelad i två betalningar 4350kr per barn/termin. Fakturorna kommer två gånger per läsår, en i augusti och en i december. Läs Göteborgs Suzukiförenings medlemsregler i länken nedan innan ni återanmäler.

Länk: Medlemsregler

Återanmälan behöver vara inskickad senast 31 maj. Vid återanmälan efter 31 maj kan undervisning inte garanteras.

Sista datum för återanmälan  (31 maj) har passerat. Kontakta din individuell lärare för att för att höra om den kan skicka ny länk. Har ni inte anmält er i denna länk kan undervisning inte garanteras. Bästa 🎵 hälsningar alla lärare och styrelsen i Göteborgs Suzukiförening


Laddar...