Göteborgs Suzukiförening


Återanmälan läsåret 21/22 Göteborgs Suzukiförening

Återanmälan för instrumentundervisning läsåret 2021/2022. Anmälan är bindande för hela läsåret. Återanmälan gäller både individualiserad lektion och grupplektion.

Medlemsavgiftär 500kr per familj/läsår, betalas på höstterminens faktura. I avgiften ingår även medlemskap i SSZ (Svenska Suzukiförbundet) och RUM. 

Kursavgiften för instrument är uppdelad i två betalningar 4350kr per barn/termin. Fakturorna kommer två gånger per läsår, en i augusti och en i december. Läs Göteborgs Suzukiförenings medlemsregler i länken nedan innan ni återanmäler.

Länk: Medlemsregler

Återanmälan behöver vara inskickad senast 31 maj. Vid återanmälan efter 31 maj kan undervisning inte garanteras.


Använd formatet YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.
Vilken bok spelar ni i just nu?
Vilket stycke i ovan bok fick ni märke på senast? Numret finns ovanför namnet på stycket i respektive bok.
Jag godkänner att bilder där mitt barn medverkar får används i direkt marknadsföringssyfte i Göteborgs Suzukiförenings verksamhet, Bilder och filmuppspelning publiceras inte på andra plattformar än de som tillhör Göteborgs Suzukiförening.
Jag godkänner att Göteborgs Suzukiföreningen hanterar mina personuppgifter i enlighet med MyClubs riktlinjer.
Skriv elevens namn och namn på den som hämtat ut taggen, så kommer taggen att kunna aktiveras utan att ni behöver gå till vaktmästare igen.
Föreningen samarbetar med studieförbundet Kulturens, därför behöver föreningen namn och personnummer på båda föräldrarna.
Denna maladress kommer fakturorna att skickas till

Levererat av MyClub

Laddar...