Göteborgs Suzukiförening


Avanmälan inför läsåret 21/22 Göteborgs Suzukiförening

Avanmälan: Om ni vet att ert barn inte skall återanmäla sig till nästa läsårs instrumentundervisning 2021/2022 ber vi er fylla i denna avanmälan. Denna avanmälan är viktig för oss för att vi skall kunna planera för att ta in nya elever för nästa läsår. 

Senast 31 maj behöver vi ha avanmälan.

Vänligen styrelsen Göteborgs Suzukiförening


Använd formatet YYYYMMDDXXXX
Vänligen meddela anledning till avanmälan
Nyckel/Tagg Återlämna Taggen till vaktmästaren i Södra byggnaden eller till er individuella lärare.

Levererat av MyClub

Laddar...