Swe3F


Medlemsregistrering Bollnäs FF

Fyll i detta formulär för att bli medlem i föreningen!

(Om du är under 18 år måste vårdnadshavare ge sitt samtycke längst ner.)


Upp till 19 år 150:-. 19 år och uppåt 250:-
Använd formatet YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.

Samtycke för dataskyddspolicy

Jag bekräftar att jag är vårdnadshavare för de eventuellt registrerade medlemmar som är under 18 år.


Levererat av MyClubLaddar...