SFK - Svenska Förbundet för Kvalitet


Medlemsanmälan

Bli medlem i SFK

Som medlem i Svenska Förbundet för Kvalitet får du först och främst tillgång till ett nätverk av likasinnade. Inom SFK finns en variation av människor; allt från universitets-/ högskolestuderande och yrkesverksamma inom den privata eller offentliga sektorn till dem som avslutat karriären men som fortfarande brinner för frågor kopplade till kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Att utbyta idéer och dela erfarenheter – att lära av andra – är ett effektivt sätt att utvecklas. Och det är dessutom trevligt!

SFK erbjuder även kompetenshöjande och inspirerande aktiviteter i form av kurser, konferenser, seminarier/workshops och studiebesök som medlemmar får rabatt på. Du får även ett nyhetsbrev med erbjudanden samt en rad andra medlemsförmåner (läs mer här).

Medlemsavgiften,
totalt 935 kr inkl. moms,  består av två delar, en serviceavgift (momspliktig) och en regionsavgift. Du kan också välja till sektionsmedlemskap, eller fler regioner. Dessa kostar då 185 kr per region/sektion. Medlemskapet betalas årsvis (12 månader) och gäller tillsvidare från och med den månad du blir medlem.

Årsavgift består av: 
Serviceavgift - ordinarie medlem: 600 kr (exkl. moms)
Serviceavgift - pensionärsmedlemskap: 12 kr (exkl. moms)

Region: 185 kr
Sektion: 185 kr (adderas till medlemsavgift enligt ovan)

Student: 0 kr (gäller även regions- och sektionsavgift)

För att avsluta ditt medlemskap kontakta info@sfk.se. 

Use format YYYYMMDD


Delivered by MyClubLaddar...