Lunds ungdoms- och Hemgård


Medlemskap Lunds ungdoms- och hemgård 2021


Vad roligt att du vill bli medlem i Hemgården.

På Hemgården har alla samma rättigheter och skyldigheter.
Vi bygger Hemgården tillsammans.
Här får du vara så länge du följer våra värderingar och regler.

På Hemgården har alla lika värde och rätt att vara sig själva.
Vi visar respekt för varandra och omfamnar allas olikheter.
Här kan du vara dig själv så länge du inte inkräktar på andras rätt att vara sig själva.
Det innebär att vi inte accepterar någon form av rasism, homofobi, transfobi, sexism, funkofobi eller annan typ av kränkande behandling.


Hemgården är en alkohol- och drogfri mötesplats.
På Hemgården är du nykter och drogfri och har inte heller med dig alkohol eller droger. 

***


Medlemskap i föreningen är gratis till och med det året du fyller 25 år.
Fr.o.m. det året du fyller 26 år betalar du 100:-/år 

Är du född 1994 eller tidigare gäller ditt medlemskap från det att vi mottagit betalning i kassan på Hemgården. För tillfället fungerar tyvärr inte kortbetalning online.

Är du född 1995 eller senare gäller ditt medlemskap omedelbart efter din registrering.

Medlemmar har rösträtt på årsmötet. We're happy that you want to become a member of Hemgården.


At Hemgården we all have the same rights and responsibilities.
We are building Hemgården together. You are welcome here as long as you comply to our basic rules and values.

Everyone is equal at Hemgården.
We pay respect to each other and embrace each other's differences. You have the right to be yourself at Hemgården as long as you respect everyone else’s right to be themselves too. In other words, we do not tolerate any form of racism, homophobia, transphobia, sexism, ableism or other offensive treatment.

Hemgården is a meeting place free from alcohol and drugs.
At Hemgården you are sober and not under the influence of illegal drugs, neither are you allowed to bring any alcohol or illegal drugs inside.

***

Membership in our organisation is free throughout the year of your 25th birthday.
From the year of you 26th birthday you pay 100 SEK /year

If you are born 1994 or earlier you will have valid membership after we have recieved your payment in the café at Hemgården. Unfortunately payment online is not working at the moment.

If you are born 1995 or later you will have valid membership directly after the registration.

Members of the organisation has the right to vote on the anual meeting.Använd formatet YYYYMMDD


Levererat av MyClubLaddar...