Livgardets kamratförening


Medlemsansökan utryckning 2020-06


Välkommen!

Detta formulär är endast öppet för de som ryckte ut från GMU på Livgardet 2020-06

När du ansökt om medlemskap såsom utryckande från GMU 2020-06 blir du medlem i Livgardets kamratförening under resten av 2020 och hela 2021.

Use format YYYYMMDDXXXX


Delivered by MyClubLaddar...