Frölunda Hockey Club


Familjeanmälan 2020/2021Familjemedlemskap i Frölunda HC


Genom att vara medlem visar du ett tydligt stöd till Frölunda HC och medlemskapet är av de starkaste relationerna vi kan knyta tillsammans. Som medlem stärker du föreningen. Som medlem kan du vara med och påverka föreningens framtid. 
Som medlem är du en del av föreningen. 

I familjemedlemskapet ingår ett antal förmåner, men framförallt du är inte bara välkommen till utan får också rösta på föreningens årsmöte.  En unik möjlighet att påverka, göra din röst hörd och få insyn i föreningens verksamhet.Förmånspaket Frölunda HC säsongen 2020/2021:

  • Medlemsmöte minst 1 gång utöver årsstämman
  • Svart på vitt mail från klubbdirektören en gång i månaden
  • Signerad lagbild
  • Förtur till biljettköp i eventuellt slutspel
  • Klisterdekal
  • Entré och rösträtt på föreningens årsmöte
  • Fri entré till Frölundadagen 
  • Medlemskort
  • Medlemsbrev
  • Erbjudande per e-post
Varje familjemedlem får var sitt förmånspaket.

Viktigt att varje familjemedlem registrerar sina uppgifter.

Observera att alla familjemedlemmarna måste var registrerade på samma adress.Familjemedlemsavgift: 800 kr


 Använd formatet YYYYMMDDXXXX


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...