Avsluta eller pausa medlemskap

Vi tycker självfallet det är tråkigt att du vill avsluta/pausa ditt medlemskap i styrelsenätverket BFS. Och för att du inte ska få en faktura eller för att vi ska kreditera redan skickad faktura är det viktigt att frågorna nedan besvaras. Detta är också ett krav när det gäller GDPR Samtycke, då sista frågan är om du vill vara kvar i vårt register för eventuellt medlemserbjudande eller om dina uppgifter helt ska raderas. 

Du är alltid välkommen tillbaka när det passar dig!

Hälsningar
Styrelsen BFS

Use format YYYYMMDDXXXX
Nej= dina uppgifter raderas. Ja = dina uppgifter finns kvar men inaktiveras tills du väljer att bli medlem igen.

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...