Ansökan om medlemsskap i Fritidsförbundet

Anmälan sker i fyra steg:1. Ni fyller i formuläret som kommer efter denna beskrivning.
2. Vi registrerar er som medlem i Fritidsförbundet och bjuder in er till medlemsregistret i MyClub. Detta kan ta några dagar. 

3. Ni fyller i ert medlemsregister samt laddar upp protokoll från startmöte samt föreningens stadgar via MyClub.4. Kontakta oss när alla dokument är uppladdade så betalar vi ut startbidrag.


Den person som anmäler skriver sitt eget namn och föreningens kontaktuppgifter.


Ange det namn ni valt för föreningen
Till kontaktperson eller ordförande
Använd formatet YYYYMMDD
Person som ska ha mestadels kontakt med Fritidsförbundet
Ange hur många ni är i föreningen
Mötesplats, fritidsgård eller liknande
Om ni har ett


Levererat av MyClubLaddar...