Svenska Akupunkturförbundet TKM


ANSÖKAN GODKÄNNANDE AV SKOLA

För att ansöka om att få skola/utbildning godkänd och rekommenderad av Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin, (SATCM),  fyller du i nedanstående formulär, skickar in kopior på dokument som verifierar genomgången utbildning, ev. legitimation etc. samt sätter in den administrativa avgiften på plusgiro nr 177199-7 och märker inbetalningen med godkännande av skola.
Handläggning av ansökan inledas efter att avgiften kommit SATCM tillhanda. Inbetald ansökningsavgift återbetalas ej. 
Ansökning garanterar inte godkännande.

Målsättningen är att handläggningen av ansökan ska ha hanterats senast inom sex månader.

Information som rör förbundets godkända skolor inklusive studieplaner etc. finns på förbundets hemsida under rubriken GODKÄNDA SKOLOR.
https://akupunkturforbundet.se/om-forbundet/godkanda-utbildningar/
Läs bifogad fil som rör förutsättningar för att få skola/utbildning godkänd:
Policy för Ansökan om godkännande av skola .docx 20.91 KB

Use format YYYYMMDDXXXX


Delivered by MyClubLaddar...