Medlemskap Sjökaptens-Societeten

Ansökan om medlemskap i Sjökaptens-Societeten. Vänligen fyll i detta anmälningsformulär för inträde i societeten.

För att bli medlem ska man vara:

  • Svensk medborgare
  • Vara under 50 år
  • Ha god hälsa
  • Inneha svenskt sjökaptensbrev
  • Vunnit burskap som borgare i 4:e klassen
  • Vid ansökningstillfället folkbokförd i något av följande län: Västmanlands län, Södermanlands län, Uppsala län samt Stockholms län.

 Efter du har fyllt i detta formulär ska du skicka in en kopia av ditt Sjökaptensbrev, giltigt Läkarintyg för Sjöfolk, Personbevis och burskapsbevis till sjokapten@sjofartshuset.nu.

Burskapsansökan till Stockholms Borgarskaps görs på denna länk, klicka här >>

Use format YYYYMMDDXXXX
Tex Sjökapten
Kontaktperson kan vara en anhörig

Data protection policy consentDelivered by MyClubLaddar...