USF Väst [Gripen]


Gripen - ny medlem under 18 år

Detta formulär används för anmälan av nya medlemmar under 18 år till Ungdomsavdelningen Gripen 2022.

Observera att de fyra sista siffrorna i personnumret inte är obligatoriska, men det minskar risken för dubbelregistreringar.
Fält markerade med * är obligatoriska.

Innan du skickar formuläret är det viktigt att du läser på vår hemsida hur vi behandlar uppgifter i vårt register:
http://www.usfvast.se/medlemsregister/


Använd formatet YYYYMMDD
Endast om det är aktuellt
Eventuell E-post till medlemmen själv - frivillig uppgift
Medlemmens egen telefon - om aktuellt - frivillig uppgift
Målsman - helst den som gör denna anmälan.
Frivilligt med en andra kontaktperson
Om det är viktigt för våra ledare att veta så skriv det här.
Om det är något annat som våra ledare bör veta så skriv det här.


Levererat av MyClubLaddar...