FMCK [FMCK Göteborg]


Verifiering av uppgifter inför GF

Hej!
Fyll i detta formulär för att kunna bli inbjuden till grundförmågekurs i FMCK Göteborgs regi samt godkänna att FMCK får hantera nödvändiga personuppgifter enligt GDPR.
Vi använder den här metoden då vi har en ny medlemsdatabas och ni har varit under rekrytering sedan innan den togs i drift.


Use format YYYYMMDDXXXX

Data protection policy consent



Delivered by MyClub



Laddar...