Medlemskap Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet

Ansökan om medlemskap i Ångfartygs Befälhavare Sällskapet. Vänligen fyll i detta anmälningsformulär för inträde i sällskapet vi i dagligt tal kallar ÅB.

Efter du har fyllt i detta formulär ska du skicka in en kopia av ditt nordiskt examensbevis klass V eller högre till sjokapten@sjofartshuset.nu.


Use format YYYYMMDDXXXX
Kontaktperson kan vara en anhörig

Data protection policy consentDelivered by MyClubLaddar...