USF Väst [Sjölejonet]


Sjölejonet - ny medlem under 18 år

Detta formulär används för anmälan av nya medlemmar under 18 år till klubben Sjölejonet 2024.

Observera att de fyra sista siffrorna i personnumret inte är obligatoriska, men det minskar risken för dubbelregistreringar.
Fält markerade med * är obligatoriska.

Innan du skickar formuläret är det viktigt att du läser på vår hemsida hur vi behandlar uppgifter i vårt register:
http://www.usfvast.se/medlemsregister/

Personuppgifter

Use format YYYYMMDD

Adressuppgifter

Endast om det är aktuellt!

Kontaktuppgifter

Eventuell E-post till medlemmen själv - om du vill att han/hon skall få fortlöpande information från oss.
Medlemmens egen telefon - frivillig uppgift
Frivillig uppgift
Om du vill, uppge uppgifter för ytterligare en kontaktperson

Övrigt

Om det är viktigt för våra ledare att veta så skriv det här.
Om det är något annat som våra ledare bör veta så skriv det här.


Delivered by MyClubLaddar...