Dyslexiförbundet


Stödmedlem företag

Här fyller ni som vill vara stödmedlem i era uppgifter. Detta gäller för för företag.

Är du privatperson, ideell förening eller kommunal, regional eller statlig verksamhet så finns det ett annat formulär som gäller: https://member.myclub.se/pub/forms/6404/KTwijvug2P/

Välkommen som stödmedlem i Dyslexiförbundet!


Fyll i ert namn och adress i forumläret.


En bekräftelse på anmälan skickas till e-post.


Som medlem får du:

  • Tillgång till Claro Anywhere ordbehandlare och talsyntes.
  • Tidningen Läs & Skriv, både digitalt och på papper i tre exemplar.
  • Fritt inträde för tre personer till Dysleximässan.

Medlemsavgift:

  • 800 kronor per år.

Vid oklarheter kontakta medlemsregistret.

Tel 08-665 17 09 (växel: 08-665 17 00)

E-post: Medlemsreg@dyslexi.org


Varmt välkommen!


Adress dit tidning ska skickas.
Adress dit tidning ska skickas.
Adress dit tidning ska skickas.
Adress dit tidning ska skickas.
E-post för frågor kring mottagning av tidningar.
Telefon för frågor kring mottagning av tidningar.
Vem ska fakturan skickas till?
Kontaktperson för frågor kring fakturor
Kontaktperson för frågor kring fakturor
Normalt har alla kommunala och landstingsbundna verksamheter ett GLN-nummer. Utan det kommer inte fakturan fram. Fråga din ekonomiavdelning om numret.
Om ni bara vill ha 1 eller 2 tidningar kan du uppge det här. Normalt får ni 3 tidningar.
Vilken typ av verksamhet är ni? Bibliotek, skola, kommun, landsting, myndighet eller företag.
Vill ni ha faktura som snigelpost, e-faktura, pdf-faktura eller genom Inexchange? Ange här.

Samtycke för dataskyddspolicyEventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...