Medlemskap två termin Studentkåren i Östersund / Membership two semesters Student Union in Östersund

Medlemskap är endast för registrerade studenter på Mittuniversitetet i Östersund.

Medlemsavgift kan återbetalas till student som inom två veckor från tecknandet av medlemskap
uppvisar bevis på avslutade studier vid Mittuniversitetet

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Membership is only for registrated students at Mid Sweden University in Östersund.

Membership fees can be refunded to students who, within two weeks of signing up for membership, show proof of canceled studies at Mid Sweden University,


This form is not active at the moment. Please contact your club administrator for more information.Laddar...