Medlemskap två termin Studentkåren i Östersund / Membership two semesters Student Union in Östersund

Medlemskap är endast för registrerade studenter på Mittuniversitetet i Östersund.

Medlemsavgift kan återbetalas till student som inom två veckor från tecknandet av medlemskap
uppvisar bevis på avslutade studier vid Mittuniversitetet

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Membership is only for registrated students at Mid Sweden University in Östersund.

Membership fees can be refunded to students who, within two weeks of signing up for membership, show proof of canceled studies at Mid Sweden University,


Detta formulär är inte aktivt just nu. Testa igen senare eller kontakta din förening för mer information.Laddar...