Medlemsansökan FMCK Skövde


Nedan finner du information om vad som gäller avgifter för medlemskap, samt genomför en medlemsansökan.
Medlemskapet är ett måste och viktigt för bl.a. försäkringar och nödvändigt för att kunna lösa en SVEMO-licens.

OBS! Alla barn och ungdom t.o.m. 17 år måste tillhöra ett familjemedlemskap som är ett krav från SVEMO.
Målsman/vårdnadshavare med barn under 18 år måste själv vara medlem.

Ett medlemskap sträcker sig från den 1/1 till och med den 31/12.

Från och med 1/6 2019 har samtliga FMCKs kårer bytt medlemssystem till MyClub.

All klubbintern avgiftshantering sker via MyClub, företrädesvis via en utfärdad faktura som distribueras med e-post till den adress som anges vid medlemsansökan.

Betalning sker för närvarande via bankgiro eller alternativt Swish enligt information på fakturan. När betalning är erhållen och avstämd är medlemskapet aktiverat.

En gång per dygn stäms uppgifterna i vårt medlemsregister av mot RF:s IdrottOnline och vårt medlemsregister där. Nyregistreringar läggs till och ändringar förs över så att båda registren stämmer överens. När man ansöker om en Svemo-licens sker en kontroll i IdrottOnline om att giltigt medlemskap finns i den förening som man löser licensen för. Medlemskapet i en Svemo-ansluten klubb är grunden för alla licenser.

Varje medlem får även ett eget användarkonto (IdrottID) i IdrottOnline som börjar med IID0 följt av sju siffror. IdrottOnline används numera företrädesvis för aktivitets-/närvaroregistrering och LOK-stöd.

Stöter du på problem eller har frågor, skicka ett e-mail till medlemsregistret@fmckskovde.se.

Nedan listas de olika avgifterna för medlemskapet.

Avtalsbundna ordonnanser (frivilligsektionen) - 250kr
Vuxna (från och med det år du fyller 18 år) - 400kr
Familj (boende på samma adress) - 650kr

Träningsväst (betalas per år) - 600kr
Träningsavgift Enduroskolan - 800kr

OBS!
Avgift för licens tillkommer och denna ansöks och betalas direkt till SVEMO efter att medlemskap och träningsväst är betald)

Use format YYYYMMDDXXXX
Välj "Aktiv Enduro" för motionär inom Endurosektionen. Välj "Frivilligverksamhet" för Frivilligsektionen & Ordonnans. Välj "medlem" för enbart medlem (t.ex. föräldrar). Välj Ungdom (t.o.m. 17 år) för Enduroskolan.

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...