Medlemsansökan FMCK Skövde


Nedan finner du information om vad som gäller avgifter för medlemskap, samt genomför en medlemsansökan.
Medlemsskapet är ett måste och viktigt för bl.a. försäkringar och nödvändigt för att få ut sin SVEMO-licens.

OBS! Alla barn och ungdom t.o.m. 17 år måste tillhöra ett familjemedlemskap som är ett krav från SVEMO.
Målsman/vårdnadshavare med barn under 18 år måste själv vara medlem.

Ett medlemskap sträcker sig från den 1/1 till och med den 31/12.

Från och med 1/6 2019 har samtliga FMCKs kårer bytt medlemssystem till MyClub.
Detta innebär att det kan ta upp till ett dygn innan registrerade medlemsuppgifter förs över till IdrottOnline för att därefter erhålla avgifter i den personliga varukorgen.

Varje medlem får även ett eget användarkonto (IdrottID) i IdrottOnline som börjar med IID0 följt av sju siffror. För att betala sin medlemsavgift loggar man på IdrottOnline och klickar på kundvagnen (varukorgen) som finns uppe i menyfältet. Information om hur man går tillväga finner du genom att klicka här.

Betalningen sker direkt via hemsidan. Man kan välja att betala med betal-/kreditkort eller bankbetalning. När betalning är erhållen och avstämd, så kan man ansöka om sin SVEMO -licens.

Stöter du på problem eller har frågor, skicka ett e-mail till medlemsregistret@fmckskovde.se.

Nedan listas de olika avgifterna för medlemskapet.

Ungdom (till och med det år du fyller 20 år) - 300kr
Avtalsbundna ordonnanser (frivilligsektionen) - 250kr
Vuxna (från och med det år du fyller 21 år) - 400kr
Familj (boende på samma adress) - 650kr

Träningsväst (betalas per år) - 600kr
Träningsavgift Enduroskolan - 800kr

OBS!
Avgift för licens tillkommer och denna ansöks och betalas direkt till SVEMO efter att medlemskap och träningsväst är betald)


Välj "Aktiv Enduro" för motionär inom Endurosektionen. Välj "Frivilligverksamhet" för Frivilligsektionen & Ordonnans. Välj "medlem" för enbart medlem (t.ex. föräldrar). Välj Ungdom (t.o.m. 17 år) för Enduroskolan.
Use format YYYYMMDDXXXX

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...