Ansök om medlemskap


Välkommen att ansöka om medlemskap i Psykosyntesförbundet.

Psykosyntesförbundet har två olika former av medlemskap

Ordinarie medlem (yrkesmedlem) kan den bli som har minst en 2-årig utbildning med godkänd yrkesdiplomering inom psykosyntes.
Stödmedlem kan den bli som är studerande och som har påbörjat utbildning inom psykosyntes eller är intresserade av psykosyntes och som önskar stödja förbundets syfte och mål.

Medlemskapet gäller i ett år och priset är enligt följande:

  • 800 kr för ordinarie medlemskap (yrkesmedlem)
  • 400 kr stödmedlemskap (t.ex. studerande) 

Medlemsavgiften gäller fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december. Vidhttps://app.myclub.se/accounts/login ny anmälan efter 1 oktober gäller medlemsavgiften även för nästkommande år. 

Elektronisk faktura: medlemsavgiften faktureras via e-post därför är det viktigt att ange samma e-postadress som i medlemsansökan för att kontot ska kopplas ihop med dig som medlem.


  • För att styrka att du har minst en tvåårig utbildning ska diplomet/kursintyget lämnas i samband med din ansökan. Du kan skanna in det och skicka det med mejl till medlem@psykosyntesforbundet.se.

Fyll i din information i formuläret nedan. 

Varmt välkommen! 

Ange ev. företagsnamn
Välj ansökt medlemskap
Ange hem-/faktureringsadress

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...