Hässelby SK FF


HSK-fonden , AnsökanHSK-fondens medel kan sökas av barn och ungdomar upp till 18 år som är aktiva i Hässelby SK FF. 


Ansökan ska komma från lagledare och vårdnadshavare i samråd.


Maxbelopp att ansöka om är 1500 kr/spelare, dock kan beviljad utbetalning vara lägre och det baseras hur många som söker och kapital i fonden.


Vilka krav ställs ur fotbollssynpunkt för att kan söka bidrag:

·       Aktiva spelare i truppen

·       Minst 50 % träningsnärvaro över ett år

·       Motiverat på träning och andra aktiviteter

·       Följer HSK:s värdegrund


Vad kan man söka bidrag för:

·       Cup med laget, HSK sommarläger etc

·       Lagaktivitet som syftar till att stärka lag känslan (t.ex. bowling, gå på fotbollsmatch, pizzakväll eller annat)

·       Utrustning

·       Lagkassa

 

·       Ej årsavgift 

 
·       En förutsättning för att få bidrag är att årsavgiften är betald alternativt har en godkänd följande delbetalningsplan.

Beslut om ansökan är godkänd kommer 2-3 veckor efter att ansökan inkommit.

Use format YYYYMMDD
Max 1500 kr


Delivered by MyClubLaddar...