Medlemskap Sveriges Körförbund

Som medlem i Föreningen Sveriges Körledare erbjuds du att bli medlem i Sveriges Körförbund för endast 100 kr/år, ordinarie avgift är 180 kr.

FSK och Sveriges Körförbund har sedan drygt 10 år ett samarbete som stärker FSK ekonomiskt och gör att vi kan genomföra årliga körledarkonvent, medverka i dirigentkurser, ge ut tidningen Körledaren och mycket mer. Om du som medlem i FSK väljer att också bli medlem i Sveriges Körförbund hjälper du till att stärka detta samarbete och ger bägge organisationerna möjlighet att fortsätta jobba för det svenska körlivet.

Läs mer om Sveriges körförbund här. 

Har du frågor eller funderingar kring detta erbjudande eller FSKs samarbete med Sveriges Körförbund, skicka ett mail till: info@korledare.se

 


Använd formatet YYYYMMDDXXXX


Levererat av MyClubLaddar...