Bli medlem i Sportfadder


Välkommen att bli medlem i Sportfadder!

Fyll i uppgifterna nedan, betalning gör du i nästa steg.
Om du vill bli familjemedlem så lägger du till övriga medlemmar längst ner i formuläret.

Pris Vuxen:          200 kr/år
Pris Ungdom:      65 kr/år
Pris Familj:          450 kr/år
Pris förening:       875 kr/år
Pris företag:        1 600 kr /år

Tillägg för att bli stödmedlem i Afrikansk klubb: 115kr/år

Om priset som familj blir lägre än individuellt pris så blir priset det lägre alternativet.


Mvh SportfadderFamiljemedlemskap? Lägg till övriga familjemedlemmar längre ner i formuläret. Välj ålderskategori för var medlem, systemet väljer automatiskt om det blir billigare med separata medlemskap eller familjemedlemskap.
Använd formatet YYYYMMDD
Skriv namn på företag eller förening om du valt det som medlemstyp.

Samtycke för dataskyddspolicyLevererat av MyClubLaddar...