Uppsala Politicesstuderande


Medlemsformulär UPS

Bli medlem i UPS!


Att vara medlem i Uppsala Politicesstuderande innebär att man bland annat får ta del av föreningens alla aktiviteter och evenemang samt stödjer en fortsatt utveckling av verksamheten. Vill du gå på föreningens sittningar, delta på våra föreläsningar, bidra till vår radio- och tidningsutgivning eller kunna påverka föreningens utveckling på årsmötena? Då ska du bli medlem i UPS!

Du får bli medlem i UPS om du uppfyller kraven i föreningens stadgar:

"4.1 Medlem av föreningen är person som:
Har erlagt en av styrelsen beslutad medlemsavgift och lämnat in ansökan till föreningen, och studerar vid Uppsala Universitet. Utöver detta uppfyller personen ett av följande krav:

a) är inskriven på politices kandidat- eller masterprogram,
b) är programstudent inom ovanstående program som har ett studieuppehåll
godkänt av statsvetenskapliga institutionen,
c) är student som studerar fristående kurs inom programmens basblock,
fortsättningskurs på programmens basblock, eller kurs inom ämne som
kan vara huvudämne inom programmen.

4.2 Medlem av föreningen är även person som är utbytesstudent som kommer via, eller studerar vid, statsvetenskapliga
institutionen eller studerar motsvarande 4.1a eller 4.1c på sina
hemuniversitet eller på Uppsala universitet."
Ange här längden på ditt medlemskap – 1, 2 eller 3 år.
Use format YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.
För att föreningen ska kunna ansöka om bidrag via Ung Media behövs könstillhörighet meddelas.
För internationella studenter. For international students.
Skriv här vilken typ av medlem du är. Du kan välja mellan: kandidatstudent, masterstudent, kursare/utvecklingsstudier/fred- och konfliktkunskapsstuderande.
Fyll i den termin då du blev medlem i UPS på följande vis: exempelvis HT19
Genom att kryssa i denna ruta godkänner du att din e-postadress delas med Mailchimp, som tillhandahåller nyhetsbrevstjänsten åt Uppsala Politicesstuderande.

Data protection policy consentDelivered by MyClubLaddar...