Svensk barnsmärtförening


Ändra medlemsuppgifter

OBS att detta formulär bara används för att ändra uppgifter. Du kan inte anmäla dig som ny medlem här.

Hej!

Här kan du ändra dina medlemsuppgifter. Eftersom registret inte använder personnummer utan bygger på en kombination av övriga uppgifter för att skapa ett unikt medlems-ID så bör du fylla i så många uppgifter som möjligt, även sådana som inte ändrats.


Levererat av MyClubLaddar...