Lerum Friidrott


Anmälan Funktionär 2023 - Ange funktionärens uppgifter

Här anmäler du dig som funktionär till Lerum Friidrotts arrangemang under 2023.

Du kan läsa mer om hur många heldagar/aktiv som ska göras per år samt vad det innebär att vara funktionär på vår hemsida under Funktionär.

Kan jag registrera anmälan flera gånger om jag ångrar mig?

Ja, det kan du, men tänk på att du inte kan stryka dig från ett tidigare anmält arrangemang genom att inte bocka för ett visst arrangemang vid den andra registreringen. Utan nya anmälningar lägger endast till arrangemang. Vill du ta bort en anmälan, kontakta funktionar@lerumfriidrott.se

Åldersgräns:
För en del av dessa uppdrag förväntas du vara 18 år, dessa uppdrag är Varvetmilen 15 april, Specialvarvet, 12 maj, GBG-Varvet Nordstan 13 maj, GBG-Varvet - Slottsskogen & Björngårdsvilla 13 maj, GBG Marathon - Vätska 3 september, GBG Marathon - Utdelning tilltugg 3 september. Var därför noggranna med att du som är under 18 år och ska/vill vara funktionär anmäler dig till andra uppdrag.

Nuvarande Status:
Nedan kan ni se kvarvarande funktionärsbehov:

Anledningen till att fullständigt personnummer krävs, är att systemet annars skapar en dubblett av dig om du redan finns med i någon grupp/funktion, vilket lätt kan skapa missförstånd. Endast ditt födelseår syns i mailsvaret och övriga med ********, så på vis är det GDPR-skyddat.
Är du registrerad medlem på Mina Sidor, är det viktigt att du här anger samma e-postadress som du loggar in med. Anger du en ny e-postadress här, är det den som gäller för dig som medlem och/eller kontaktperson.
Ange vilken aktiv medlem som ska räkna hem anmälan med För- och Efternamn


Delivered by MyClubLaddar...