Medlemsformulär


Choose if you are a student (Studerande) or a regular member (Medlem).
År-månad-dag. Du behöver inte vara svensk medborgare / Year-month-day only. You do not have to be a Swedish citizen
Prenumerera på inbjudningar till seminarier och evenemang (ca 30 utskick per år) / Subscribe to invitations to seminars and events (approx. 30 mailings per year)
Prenumerera på vårt nyhetsbrev om globala utvecklingsfrågor (ca 50 utskick per år) / Subscribe to our newsletter on global development issues (approx. 50 mailings per year)
Om du utöver medlemskap i FUF vill ingå i en lokalgrupp/If you in addition to your membership in FUF want to belong to a local group
Dataskyddspolicy och betalningsvillkor hittar du via länk under formuläret/Data protection policy and payment terms can be found via the link below the form


Levererat av MyClubLaddar...