Ansökan om medlemsskap (ledare / passiv / specialroll)

Här skriver du in dina uppgifter som ny medlem.


Use format YYYYMMDDXXXX
Med anledning av att man enligt GDPR-lagen inte får publicera bilder där personer kan identifieras utan samtycke.
Härmed intygar jag att jag är införstådd med vad det innebär att vara aktiv medlem i Lerum Friidrott. Du ser dokumentet här: http://idrottonline.se/IKLerumFriidrott-Friidrott/Klubben/avgifterinsatserochformaner

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...