Fredrikshof Cykelklubb


Formulär för incidentrapportering

Fredrikshof har kanske Stockholms säkraste träningar, sett till antalet cyklister och träningspass per vecka. Vi har en särskild kommitte utsedd för att dokumentera och följa upp incidenter och olyckor då de olyckan ändå varit framme på ett träningstillfälle.

Fredrikshof CK har ett pågående arbete med att kartlägga de olyckor som sker i samband med våra officiella träningar. Tanken med detta projekt är att se om vi kan bygga upp kunskap om när, var och hur dessa olyckor sker. Om vi märker att det finns en överrepresentation av olyckor under vissa förhållanden kommer vi att komma ut med rekommendationer för att motverka kommande olyckor. Vi önskar alla att olyckstillbuden ska vara så få som möjligt och förhoppningsvis ska dessa olycksrapporter kunna bidra i positiv riktning.

Därför ber vi nu alla träningsledare i Fredrikshof att skyndsamt och noga fylla i vidhängande frågeformulär vid olyckstillfället, och sedan skicka in det till vår grupp. Uppstår det några frågor eller oklarheter så kontakta gärna oss på sakerhet@fredrikshof.se. Alla personuppgifter i formuläret är till dig som rapporterar in, detta för att vi ska kunna följa upp händelsen. Vi vill inte registrera och lagra personuppgifter på de skadade utan det tas muntligt vid behov.

Stor tack för er medverkan.


Använd formatet YYYYMMDD

Levererat av MyClub

Laddar...