Svensk barnsmärtförening


Ansökan om medlemskap

Välkommen med din medlemsansökan i Svensk barnsmärtförening. Ditt stöd är värdefullt för att vi ska kunna fortsätta arbeta för att minimera smärta hos barn och ungdomar i hälso- och sjukvården.


  1. Fyll i alla uppgifter nedan. Eftersom systemet använder en kombination av namn, e-post och telefonnummer för att skapa unika medlems-ID är det viktigt att de fälten fylls i korrekt.
  2. Du behöver också godkänna vår dataskyddspolicy som du har möjlighet att läsa via länken (eftersom samma system används i idrottsklubbars medlemsregister måste du kryssa i rutan om målsman, trots att det inte gäller oss).
  3. Klicka på Registrera.
  4. Du kommer att få en e-postbekräftelse på att din ansökan har tagits emot.
  5. Du får också en faktura på medlemsavgiften som är 150:-. Du kan betala med bankgiro eller Swish.


Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...