Intresseanmälan LFI Masters

Här anmäler du intresse för att börja i LFI Masters. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan via din angivna e-post.

Use format YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.
Välj Aktiv om du ska vara ordinarie medlem (2 funktionärstillfällen/år samt förmåner) eller Light om du endast vill betala tränings- och medlemsavgift.
OBS! Till denna e-post går fakturor för medlems- och träningsavgifter etc. Så se till att den adress du anger här inte har för hårda spamfilter.
Underlättar för föreningen att hitta specifik kompetens vid arrangemang etc.
Med anledning av att man enligt GDPR-lagen inte får publicera bilder där personer kan identifieras utan samtycke.
Härmed intygar jag att jag är införstådd med vad det innebär att vara aktiv medlem i Lerum Friidrott. Du ser dokumentet här: http://idrottonline.se/IKLerumFriidrott-Friidrott/Klubben/avgifterinsatserochformaner

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...