Ny medlem


Hej och välkommen som medlem i Värnamo Frisksport!
Som medlem i Värnamo Frisksportklubb har du tillträde till alla våra klubbaktiviteter, vår klubbstuga och kan åka på läger och resor. Dessutom kan du få rabatter och förtur till frisksportresor och läger som förbundet arrangerar!
 
Frisksport
Roligt att du vill vara med i Frisksport! Frisksport är en hälsoorganisation som vill verka för en aktiv och sund fritid! Vi har aktiva och roliga aktiviteter för alla åldrar, och vill också peppa människor att göra hälsosamma val. Vi jobbar mot användningen av skadliga ämnen som alkohol, tobak och andra droger, särskilt hos unga. Alla våra aktiviteter är fria från alkohol, tobak och andra droger. 
När du blir medlem i Värnamo Frisksport blir du medlem i Värnamo Frisksportklubb, och om du är under 26 år även i Värnamo Frisksportungdom. Värnamo Frisksportklubb är vår huvudklubb och Värnamo Frisksportungdom är vår ungdomsklubb. 
Våra lokala klubbar är anslutna till Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund (du kan läsa mer på frisksport.se). 
 
För att bli medlem behöver du godkänna vår medlemsförsäkran nedan. Du kan också välja om du vill avlägga frisksportlöftet. Frisksportlöftet är obligatoriskt för medlemmar upp till 18 år, och därefter frivilligt. 
 
Medlemsförsäkran: Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn så som den är formulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.
 
Friskportlöftet (obligatoriskt för medlemmar upp till 18 år): Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol (=1,8 viktprocent) alkohol, eller använda tobak och narkotika i någon form.
 
Svenska frisksportförbundets förbundsprogram hittar du här.
 
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för ett år är enligt nedan:
250 kr/person
600 kr/ familj (inkluderar två vuxna och barn som bor på samma adress).
Vi betalar medlemsavgift per kalenderår så medlemsavgiften räknas från januari varje år. Om du som ny medlem går med i klubben i december gäller betalningen även följande år. 
 
Fyll i medlemsformuläret nedan. När du skickat in det får du ett bekräftelsemejl där det står inbetalningsanvisningar. Om du inte får något bekräftelsemejl, kontakta oss på varnamo@frisksport.se
 
När du anmäler dig som medlem innebär det att du accepterar våra riktlinjer när det gäller GDPR (Hantering av personuppgifter). Du kan läsa om våra riktlinjer för GDPR på vår hemsida. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor! 
Karin Sahlberg, ordförande, 070-244 15 17
Attila Andersson, vice ordförande, 070-566 88 55
Emma Söderhjelm, sekreterare, 0370-410 40
E-post: varnamo@frisksport.se
 
Här fyller man i alla uppgifter


Use format YYYYMMDDXXXX
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn så som den är formulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika i någon form. Frisksportlöftet är obligatoriskt för medlemmar upp till 18 års ålder.
Om någon annan i familjen redan får tidningen, eller om du vill läsa den via vår webbsida www.frisksport.se istället, kryssa då i denna ruta.


Delivered by MyClubLaddar...