Medlemsansökan


Välkommen att bli medlem i MTB Täby.


Fyll i din medlemsansökan i formuläret nedan. Är ni flera i familjen som vill bli medlemmar går det bra att lägga till dessa nedan. I samband med ansökan kommer en faktura på medlemsavgiften att skickas till din e-postadress. Våra betalningsvillkor hittar du här.

Tänk på att fylla i den som skall vara familjens huvudmedlem först, förslagsvis en vuxen, eftersom fakturan på medlemsavgiften skickas till den personen.

Information avseende barn och ungdomar (t o m 18 år).
Vi har verksamhet från det år man fyller 8 år. Mer information om vår verksamhet finner du på hemsidan under menyn "Träning".
Om du inte har deltagit i någon träning med klubben sedan tidigare, måste du börja med att anmäla dig till vår "prova på" där vi erbjuder möjlighet till två provtillfällen innan man tecknar medlemskap. Anmälan görs här. I anmälan kan du välja vilken plats som passar dig bäst och vi har då lättare att placera in dig i en grupp. När du sedan kört dina två provpass kan du gå vidare med en medlemsansökan om du vill fortsätta. På grund av att det är många som är intresserade har vi tyvärr inte möjlighet att garantera en plats om du går direkt genom att göra en medlemsansökan utan att först ha provat på.

*********************************************************
Welcome to become a member of MTB Täby.


Complete your membership application in the form below. If there are several of you in the family who want to become members, it is fine to add them below. In connection with the application, an invoice for the membership fee will be sent to your e-mail address. You can find our payment terms here.

Remember to fill in the person who will be the main member of the family first, preferably an adult, because the invoice for the membership fee is sent to that person.

Information regarding children and young people (up to 18 years).
We have activities from the year you turn eight. More information about our activities can be found on the website under the "Träning" (training) menu.
If you have not participated in any training with the club before, you must first sign up for our "Prova på" where we offer the opportunity for two trial sessions before signing up for membership. Registration is done here. In the registration, you can choose which place suits you best and we will then place you in a group. When you have then participated in your two trial sessions, you can proceed with a membership application if you wish to continue. Due to the large number of people interested, we are unfortunately not able to guarantee a place if you go directly by making a membership application without having tried it out first.

Use format YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.
Format XXX XX
Här kan du skicka med ett valfritt meddelande.
Kontaktperson vid minderårig medlem / Contact person for underage members
Kontaktperson vid minderårig medlem / Contact person for underage members
Kontaktperson vid minderårig medlem / Contact person for underage members
Kontaktperson vid minderårig medlem / Contact person for underage members

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...