USF Väst


Medlemsuppgifter för myndig medlem

Detta formulär används för att komplettera vårt medlemsregister. Det används också för att ge medgivande till att föreningen får lagra dessa uppgifter.

Observera att de fyra sista siffrorna i personnumret inte är obligatoriska, men det minskar risken för dubbelregistreringar.

Innan du skickar formuläret är det viktigt att du läser på vår hemsida hur vi behandlar uppgifter i vårt register: http://www.usfvast.se/medlemsregister/

Välj Ledare om du är aktiv som ledare/instruktör på läger eller i vår klubbverksamhet. Välj annars Medlem.
Use format YYYYMMDD
Om annan än mobiltelefon
Om annan än mobiltelefon
Om du vill kan du lägga till en kontaktperson som också får information riktad till dig.
Om du vill kan du lägga till en kontaktperson som också får information riktad till dig.
Om annan än mobiltelefon
Om annan än mobiltelefon
Om annan än mobiltelefon
Om annan än mobiltelefon
Är det något viktigt som du vill att vi skall registrera så gör det här.. Självklart är det en frivillig uppgift.
Använd detta fält för att ange eventuella allergier som det är viktigt att föreningen känner till. Självklart är det en frivillig uppgift.


Delivered by MyClubLaddar...