Bli medlem i LUPEF!

LUPEF hanterar personuppgifter enligt GDPR och Personuppgiftslagen.
Vid frågor angående medlemskap, kontakta sekreterare@lupef.se

1-årigt medlemskap 170 kr

3-årigt medlemskap 250 kr


Medlemskap i LUPEF innebär automatiskt kostnadsfritt medlemskap i Politicesstudenternas Riksorganisation, PolRiks, under medlemskapets löptid så tillvida medlem inte begär annat.
Use format YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.
Vad studerar du?
Dataskyddspolicyn finns tillgänglig på följande länk: https://lupef.se/wp-content/uploads/2019/10/Dataskyddspolicy-2019.pdf


Delivered by MyClubLaddar...