USF Väst


Medlemsuppgifter för medlem under 18 år.

Detta formulär används för att komplettera vårt medlemsregister.

Observera att de fyra sista siffrorna i personnumret inte är obligatoriska, men det minskar risken för dubbelregistreringar.

Innan du skickar formuläret är det viktigt att du läser på vår hemsida hur vi behandlar uppgifter i vårt register: http://www.usfvast.se/medlemsregister/

Välj Ledare om personen är aktiv som ledare/instruktör på läger eller i vår klubbverksamhet. Välj annars Medlem.
Use format YYYYMMDD
Skriv endast om det behövs för posten.
Om annan än mobiltelefon
Om annan än mobiltelefon
För omyndiga vill vi ha uppgift om minst en kontaktperson, helst en förälder.
För omyndiga vill vi ha uppgift om minst en kontaktperson, helst en förälder.
Om annan än mobiltelefon
Om annan än mobiltelefon
Om annan än mobiltelefon
Om annan än mobiltelefon
Använd detta fält för att ange eventuella allergier som det är viktigt att föreningens ledare känner till. Självklart är det en frivillig uppgift.
Är det något annat, viktigt som du vill att föreningens ledare skall veta så skriv det här. Självklart är det en frivillig uppgift.
.


Delivered by MyClubLaddar...