Ny Medlem

Vad kul att du vill vara med i Skillingaryds FK/FK Skill!


Vad kostar det att bli medlem?

Hedersmedlemmar från 85 år: Ingen medlemsavgift
Familj (personer i samma hushåll samt föräldrar + barn/ungdom under 20 år): 500 kr
Ungdom 0‐20 år: 150 kr per person
Vuxen över 20 år: 300 kr per person

Alla medlemmar avger medlemsförsäkran.

Den kanske viktigaste ingrediensen i denna är att man förstår att all frisksportverksamhet är tobaksfri och alkoholfri. Dessutom finns frisksportlöftet, som är obligatoriskt för medlem som fyllt 12 år men inte 18 år och frivilligt för övriga. Avgivet frisksportlöfte gäller så länge medlemskapet består eller tills man skriftligen avsäger sig löftet.

Villkor för medlemskap

Medlemsförsäkran:
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet: Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika i någon form.

Personuppgiftslagen - GDPR: Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör på kansli@skillingarydsfk.se Läs mer om vår hantering av personuppgifter här

Use format YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.


Delivered by MyClubLaddar...